سالن کنفرانس VIP مجموعه فرهنگی فرزشی تلاش

سالن کنفرانس VIP مجموعه فرهنگی فرزشی تلاش یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

سالن کنفرانس Vip با ظرفیت 21 نفر می باشد .این سالن مجهز به سیستم صوتی و تصویری کامل برای اجرا و پخش ، اینترنت ، ضبط صدا میباشد و با در اختیار داشتن فضاهای مختلف جانبی جهت پذیرایی و استراحت میهمانان و مدعوین فضایی امن همراه با آرامش را برای برگزارکنندگان مراسم و مدعوینشان ایجاد کرده است .

نورپردازی اتاق VIP WiFi
ظرفیت: 21 نفر

نظرات