سالن کنفرانس VIP

سالن کنفرانس VIP یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

سالن کنفرانس Vip با ظرفیت 21 نفر می باشد .این سالن مجهز به سیستم صوتی و تصویری کامل برای اجرا و پخش ، اینترنت ، ضبط صدا میباشد و با در اختیار داشتن فضاهای مختلف جانبی جهت پذیرایی و استراحت میهمانان و مدعوین فضایی امن همراه با آرامش را برای برگزارکنندگان مراسم و مدعوینشان ایجاد کرده است .

نورپردازی اتاق VIP WiFi
ظرفیت: 21 نفر

نظرات