همایش پرداخت الکترونیک

همایش پرداخت الکترونیک

اگر مجموعه خدماتي را كه امروزه‌ دولت‌ها مي توانند در قالب الكترونيكي به مردم عرضه كند، در نظر بگيريم در مي‌يابيم كه مهترين حلقه اين خدمات، امور بانكي و سرويس هاي پيراموني آن است؛ به عبارتي ديگر بسياري از خدمات دولت الكترونيك بدون حضور خدمات بانكداري الكترونيك چون پرداخت الكترونيك بي معنا و غير قابل تحقق است. اما متاسفانه عليرغم بحث‌هاي متنوعي كه تاكنون پيرامون اين خدمات صورت پذيرفته است شاهد روند كند توسعه اين خدمات، آنهم اغلب به شكل جزيره‌اي بوديم.

مي توان خصوصي سازي بخش‌ها و شركت‌هاي تابعه دولت در سالهاي اخير را به عنوان نقطه عطفي در بهبود فضاي همكاري براي توسعه پرداخت الكترونيك در كشور در نظر گرفت، چرا كه پيش از اين مفاهيمي مانند سودآوري و يا توجه به نيازهاي مشتريان و بازار، جايگاه خاصي را در ذهن مسئولان اين شركت‌ها نداشت و از طرفي هر يك از آنها علاقه‌مند به فعاليت هاي مستقل از هم بودند.

اگر براي خدمات پرداخت الكترونيك دو قطب مجزا، يكي در سمت سيستم بانكي و ديگري در سمت مخابرات در نظر بگيريم، مهمترين دلايل توسعه‌نيافتگي خدمات پرداخت الكترونيك در كشورمان را مي‌توان عدم تعامل و همكاري مناسب اين دو بخش دانست. اما خوشبختانه با خصوصي سازي بخش‌هاي مختلف هر يك اين قطب‌ها در كشور، فضاي انحصار شكسته شده و انديشه‌هاي سودآوري و مشتري مداري معنا يافته است، لذا در حال حاضر هر يك از طرفين بدنبال ارتقا جايگاه خود در بازار هستند خدمات پرداخت الكترونيك  از جمله خدمات رقابتي بين بانك‌ها و اپراتورهاي مخابراتي است از اين رو جاذبه مناسب بين هر يك از بازيگران اين قطب‌ها پديد آمده، اما مشكلات متعددي در تعيين مدل همكاري و برقراري تعاملات سازنده بين آنها وجود دارد.

از اين رو با توجه به اهميت اين مقوله و لزوم ايجاد تعامل بين بدنه بانكي و بدنه مخابراتي كشور، براي توسعه خدمات پرداخت الكترونيك و بررسي  چالشهاي فراروي آن ، گروه علمي ـ تحليلي طيف با همراهي بانك مركزي و شركت مخابرات ايران "همايش پرداخت الكترونيك" را در 23 تيرماه 89، با رويكرد امكان‌سنجي، بررسي و پاسخگويي به ابهامات و مسائل پيرامون توسعه پرداخت الكترونيك برنامه‌ريزي كرده است.

محورهاي همايش:
در اين همايش، با استفاده از تجربيات مطرح در كشورهاي ديگر در زمينه‌هاي فني، تجاري و حقوقي و همچنين تجربيات داخلي در توسعه پرداخت الكترونيك به بررسي موارد زير پرداخته خواهد شد:

  • تبيين وضعيت موجود ارائه سرويس پرداخت الكترونيك در كشور
  • رگولاتوري و تنظيم مقررات در ارائه سرويس پرداخت الكترونيك
  • بررسي زيرساختهاي نوين تكنولوژيكي براي پرداخت الكترونيك
  • تبيين مقوله امنيت به عنوان حامي يا مانع توسعه پرداخت الكترونيك
  • تبيين سياست‌هاي كلان دولت در توسعه خدمات پرداخت الكترونيك
  • فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در پرداخت الكترونيك
  • آموزش و فرهنگ­ سازي در پرداخت الكترونيك

نظرات