همایش ملی منظر شهری

همایش ملی منظر شهری

همايش ملي منظر شهري

پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي به منظور ارتقاء بينش و دانش فني منظر شهري، در نظر دارد تا با همكاري پژوهشكده نظر، دانشگاه‌ها، مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي داخلي و خارجي مرتبط با فعاليت‌هاي معماري و شهرسازي و نيز سازمان‌هاي اجرايي مسئول در اين زمينه، همايش ملي منظر را در آذر ماه سال 1389 با موضوعاتي همچون: مفاهيم منظر شهري، عناصر سازنده منظر شهري، چگونگي درك منظر شهري، آسيب‌شناسي منظر شهري، منظر شهري و بافت تاريخي، منظر شهري و بافت نوساز، نمادها و منظر شهري، جايگاه منظر شهري در فناوري‌هاي نوين، منظر و حركت در شهر، حيات و منظر شهري، كودك و منظر شهري، هويت و منظر شهري برگزار نمايد. از علاقمندان دعوت مي‌شود مقالات خود را به آدرس زير ارسال نمائيد.

محورهاي همايش
- تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري
- بررسي تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري
- رويكردهاي منظر شهري در ايران

 

نظرات