ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

ششمين كنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايرانمحورهاي كنفرانس بطور اخص عبارتند از:
پردازش تصاوير پزشكي
كاربردهاي صنعتي پردازش تصاوير و ماشين بينائي
بينايي روبات
الگوريتمهاي پردازش تصاوير و ماشين بينايي
محاسبات نرم در پردازش تصاوير و ماشين بينايي
سخت افزارهاي پردازش تصاوير و ماشين بينايي
پنهان نگاري و فشرده سازي تصاوير
بينايي سه بعدي و استريو
گرافيك كامپيوتري و زنده نمايي
فيزيك نور و رنگ و تصوير
پردازشهاي تصاوير رنگي
تحليل تصاوير متحرك
تصوير برداري و گردآوري و ثبت تصاوير
پردازشهاي سطح بالاي تصوير و تحليل صحنه ها
و ساير موضوعات مرتبط

نظرات