نخستین همایش بیوانرژی ایران

نخستین همایش بیوانرژی ایران

 

اهداف همايش:معرفي اهميت موضوع بيوانرژي در ايران و جهان 
افزايش آگاهي نسبت به اهميت بيوانرژي در صنعت برق، حمل و نقل، محيط زيست و ... 
ايجاد بستر مناسب براي تبادل نظر ميان انديشمندان، محققين، خبرگان علمي و صنعتي در حوزه بيوانرژي 
ارائه روش ها و فن آوري هاي جديد در حوزه بيوانرژي  
جلب توجه مديران، سياستگذاران و برنامه ريزان براي در نظر گرفتن سهم مناسبي براي بيوانرژي در كشور 
گسترش مشاركت و تبادل دانش و اطلاعات بين استادان و پژوهشگران دانشگاه ها، مؤسسات تحقيقاتي و صنعت 
شناسائي موانع و ارائه راه حل ها براي ايجاد دانش و فن آوري در حوزه بيوانرژي 
تشويق بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه بيوانرژي 
ارزيابي توانايي هاي علمي در زمينه برآورد، طراحي و اجراي برنامه هاي بيوانرژي هاي نو 
معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي  
آشنايي و دستيابي به آخرين دستاوردها و تكنولوژي پيشرفته جهان  
ايجاد همسويي و هماهنگي بين متخصصان و محققان  
توجه و دقت نظر دست اندركاران صنعت برق به ضرورت توسعه پايدار و حفاظت محيط زيست  
 
محورهاي همايش:
چالش هاي توسعه بيوانرژي در ايران  
اقتصاد و بيو انرژي، فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش بيوانرژي 
چشم انداز بيوانرژي در ايران و جهان 
جايگاه بيوانرژي در منطقه 
بومي سازي فن آوري استحصال انرژي از منابع زيست توده 
محيط زيست و بيوانرژي 
پتانسيل سنجي، شناخت و توسعه منابع 
تشويق بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مشاركت در حوزه بيوانرژي 
تحقيق و توسعه بيو انرژي در ايران 
معرفي نقش پژوهش و تحقيق در پيشرفت صنعت، ايجاد علاقه در شركت ها، سازمان ها و واحدهاي مختلف به امر پژوهش و تعريف نيازهاي تحقيقاتي  
فنآوريهاي توليد،تبديل،ذخيره سازي و مصرف بيوانرژي 
بيوانرژي و توسعه پايدار 
قوانين، مقررات و استانداردهاي ملي و بين المللي مورد نياز  
بيوانرژي و صنعت برق 
بيوانرژي در صنعت سوخت و حمل و نقل 
بيوانرژي و محيط زيست 
برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي در توسعه بيوانرژي در ايران
پالايشگاه هاي زيستي
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي توسعه بيوانرژي
بيو انرژي و پدافند غير عامل
كسب دانش فني و بومي سازي فن آوري هاي پيشرفته
تاثيرات كنوانسيون ها، معاهدات و قوانين بين المللي زيست محيطي بر بخش بيوانرژي

 

نظرات