سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

همابش مديريت تكنولوژي و نوآوري

با توجه به برگزاري موفق 2 دوره كنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه اي توسط دبيرخانه دايمي كنفرانس هاي مقاوم سازي كشور و با عنايت به افزايش ساخت و ساز پل ها در عصر حاضر و افزايش روزافزون نياز به مقاوم سازي اين ابنيه فني در مقابل بلاياي طبيعي و نبود تئوري و فرمول دقيق و مناسب در اين زمينه ، دبيرخانه نامبرده در نظر دارد بار ديگر افتخار آفرينان ايران اسلامي را در راستاي چشم انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دور هم جمع نموده و با برگزاري سومين كنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه اي با محوريت مهندسي پل و شريان هاي حياتي ، علاوه بر وارد نمودن دانش مقاوم سازي پل و ابنيه فني و معرفي آن به مهندسين ايران اسلامي، هم انديشي دانشمندان ايراني و جهان را جهت ارائه راهكارها، ابتكارات و نوآوري ها، پيشنهادات و ... با همكاري مسئولين محترم سازمان ها و ادارات ، اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه ها، اساتيد مدعو بين المللي ، دانشجويان، پژوهشگران و مهندسان گرامي برگزار نمايد. اين كنفرانس با هدف افزايش علم مقاوم سازي در ميان كارشناسان و متخصصين منطقه اي و كشوري و همچنين شناسايي ، مطالعه و استفاده هر چه بهتر از آخرين فناوري هاي رايج در جهان در اين عرصه و كمكي هر چند كوچك به آبادي و سربلندي ايران اسلامي برگزار خواهد شد.
در اين راستا موسسه پژوهشگران مقاوم ساز ايران نيز عليرغم رسالت اصلي خود كه مقاوم سازي بنا هاي موجود مي باشد، با رويكردي نو و علمي بر اين مسير گام نهاده است كه اصلي ترين راه مقابله با خطرات زلزله در راه ها و مسيرهاي بين شهري ، مقاوم سازي پل ها و ابنيه فني و در داخل شهر ها ، مهندسي شريان هاي حياتي ميباشد. بي شك استفاده از تجارب كميته هاي علمي در دنيا و مقالات دريافت شده همايش مي تواند راهكارها و پيشنهادات مفيدي را در جهت ساخت و ساز ابنيه فني در كشورمان ارائه دهد.
قابل توجه است مقالات ارسال شده در محور اصلي كنفرانس داراي اولويت در ارائه شفاهي مي باشند.

محورهاي كنفرانس:

 پل
*روش هاي ساخت و ساز پل
*روش هاي تخريب پل
*روش هاي ترميم و نگهداري صحيح پل
*بازرسي پل
*طراحي لرزه اي پل
*سيستم هاي سنجش و تست بارگزاري پل
*سيستم هاي روكشي و آماده سازي رويه هاي پل
*نصب ، استانداردها و روش ها

 بهسازي و مقاوم سازي
*مقاوم سازي پل هاي كابلي
*مقاوم سازي پل هاي طويل
*مقاوم سازي پل هاي ريلي
*مقاوم سازي پل هاي متحرك
*مقاوم سازي پل هاي بتني
*مقاوم سازي پل هاي فولادي

 مهندسي شريان هاي حياتي
*سيستم هاي شبكه اي شريان هاي حياتي
*انرژي برق
*سيستم هاي حمل و نقل
*سيستم هاي ارتباطي
*منابع گازي و مايعي

تكنولوژي بتن
*بهسازي و مقاوم سازي سازه هاي بتني
*بتن با كارايي بالا
*بتن در آتش
*دوام و تحمل بتن
*كاربرد بتن در معماري
*كامپوزيت هاي سيماني مسلح شكل پذير
*ارزيابي ، نظارت و تاثير محيط
*مصالح بتني و افزودني هاي شيميايي

نظرات