پانزدهمین سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضا کار

پانزدهمین سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضا کار

پانزدهمين سمينار و كارگاه آموشي سالانه سازه هاي فضاكار

محورها و سرفصل سمينار:
- بررسي انواع و رفتار اتصالات در سازه هاي فضاكار
- بررسي پايايي سازه هاي فضاكار
- بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي فضاكار
- بررسي روشهاي بهينه سازي در سازه هاي فضاكار
- بررسي نحوه ساخت و اجراي سازه فضاكار
- تاشه پردازي سازه هاي فضاكار
- تعريف سازه هاي فضاكار، انواع سازه هاي فضاكار
- نكات مهم در طراحي سازه هاي فضاكار

اساتيد دوره:
دكتر هشيار نوشين ،دكتر نصرا... ديانت،دكتر علي كاوه، دكتر محمود هريسچيان، دكتر عيسي سلاجقه، دكتر محمدرضا چناقلو، دكتر كريم عابدي ،دكتر شاهرخ مالك ، دكتر مهدي مقيمي و مهندس اميدعلي سماواتي، دكتر محمود گلابچي، دكتر بهمن طهوري

ارزش دوره مزبور  معدل 3 واحد درسي براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري بوده و از طرف معاونت آموزشي دانشگاه شهيد باهنر گواهي شركت در دوره براي شركت كنندگان صادر خواهد شد.

تاريخ برگزاري آزمون نهايي:
10/02/1389

 

نظرات