دومین همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان

دومین همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان

با توجه به تأكيد اين همايش بر تحولات جديد، از علاقمندان به شركت در همايش انتظار مي رود به موضوع بپردازند كه داراي دو ويژگي تحول و به روز بودن باشد. برخي از محورهاي همايش به شرح زير اعلام مي گردد:

سياست كنوني جمهوري اسلامي (اهداف و ابزار)
تحولات كنوني روابط بين‌الملل و روابط با قدرت‌هاي بزرگ هسته‌اي
تحولات كنوني در نظام بين‌المللي (جهان‌گرايي و منطقه‌گرايي)
گفتگوي بين‌المللي و ميان فرهنگي
تحولات كنوني در مسائل بين‌المللي (امنيت و خلع سلاح، مهاجرت، آب و هوا، تروريسم و بهداشت)
تحولات اجتماعي كنوني ايران (جنبش‌هاي كارگري، دانشجويي و زنان)
تحولات كنوني در خاورميانه و كشورهاي همسايه ايران مثل عراق و افغانستان
تحولات كنوني تسليحات هسته‌اي
نفت و تحولات كنوني اقتصادي
تحولات كنوني قوانين، مقررات و حقوق بشر
تحولات كنوني سازمان ها و جنبش‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي (سازمان ملل متحد، گروه 8، غير متعهدها)
تحولات انديشه‌هاي سياسي در سي سال اخير
تحولات جنگ ايران و عراق
تحولات انقلاب اسلامي
روند آينده ايران و جهان
توسعه علمي و دانشگاهي

نظرات