پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک

پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک

معرفي همايش:
پنجمين همايش روابط عمومي الكترونيك همايش هاي سالانه روابط‌عمومي الكترونيك با حضور جمع كثيري از مديران، متخصصين و علاقه‌مندان روابط‌عمومي و با مشاركت جمعي از وزارتخانه ها، سازمان ها و اصحاب مطبوعات و با هدف توسعه و ارتقاي وظايف روابط عمومي ها از طريق بكارگيري فن آوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در تهران برگزار مي شود.
حضور مقامات كشور در اين همايش و انعكاس وسيع رسانه اي آن به همراه طيف وسيع مخاطبان اعم از مديران، متخصصان و كارشناسان روابط‌عمومي، تبليغات و بازاريابي دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي خصوصي، دانشجويان و انجمن هاي علمي و تخصصي، اصحاب رسانه ها و روزنامه نگاران، موجب اثربخشي و تحقق نسبي اهداف همايش شده است.
از سوي ديگر تلاش كميته علمي همايش براي دعوت از اساتيد و فعالان ممتاز روابط‌عمومي به منظور سخنراني و قرائت مقالات علمي، باعث شده شركت‌كنندگان ضمن احساس رضايت از مطالب مطروحه، با آخرين تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده در حوزه روابط عمومي الكترونيك آشنا شوند.


محورهاي 12 گانه همايش:
كاربرد شبكه هاي اجتماعي در روابط عمومي ، ساختار نوين سازماني در روابط عمومي الكترونيك ،الزامات فني و زير ساخت ها در روابط عمومي الكترونيك،روابط عمومي الكترونيك در خدمت برنامه استراتژيك سازمان، نقش رهبري سازمان در تحول روابط عمومي از سنتي به الكترونيك، روابط عمومي الكترونيك و مديريت نوآوري، استانداردها در روابط عمومي الكترونيك، معماري سامانه جامع روابط عمومي الكترونيك، روش هاي نوين افكارسنجي و روابط عمومي الكترونيك ، ارايه مدل عملي پرتال سازماني ( بانگاهي به استانداردها و ضوابط تدوين پرتال هاي دولتي)، رويكرد اخلاقي به روابط عمومي الكترونيك و مديريت افكار عمومي و روابط عمومي الكترونيك

 

نظرات