اولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی

اولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی

همابش مديريت تكنولوژي و نوآوريمحورهاي همايش:
مهندسي برق: الكترونيك،كنترل،مخابرات،قدرت،مهندسي پزشكي و روباتيك
مهندسي عمران: سازه،هيدروليك،خاك و پي،زلزله،راه و ترابري و محيط زيست
مهندسي كامپيوتر: مديريت IT،مدل سازي و بهينه سازي ،مهندسي نرم افزار،الگوريتم ، هوش مصنوعي ،پردازش تصوير و سنجش از راه دور
مهندسي معماري: مباني نظري در معماري، معماري منظر، سازه در معماري، تكنيك هاي پيشرفته ساخت ، آموزش معماري
مهندسي شهرسازي: طراحي شهري، برنامه ريزي شهري و منطقه اي

نظرات