چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

مهمترين اهداف اين كنفرانس شامل موارد ذيل هستند: 
•فراهم آوردن بستر مناسب براي تبادل نظر مابين محققان، صنعتگران، مديران و كارشناسان
•عرضه يافته‌هاي علمي، پژوهشي و صنعتي انديشمندان و صنعتگران به جامعه صنعت برق
•ايجاد زمينه مناسب جهت شناخت اصولي، وسيع و متقابل بين دانشگاهيان و صنعتگران و كمك به هماهنگي و همسويي بين اين دو بخش
•آشنايي جامعه علمي و صنعتي كشور با موضوعات، نرم افزارهاي علمي– تخصصي جديد با استفاده از برپايي كارگاه‌هاي آموزشي

موضوعات محوري اين كنفرانس براي مولفين مقالات و برگزاركنندگان كارگاههاي آموزشي به شرح ذيل اعلام مي‏گردد:
•مونيتورينگ (پايش)، كنترل و حفاظت گسترده سيستم‌هاي قدرت
•ارائه روش‌ها و الگوريتم‌هاي نوين در حفاظت سيستم‌هاي قدرت
•امنيت و قابليت اطمينان دستگاه‌ها و سيستم‌هاي حفاظتي
•كاربرد سيستم‌هاي نوين مخابراتي در حفاظت
•سيستم‌هاي حفاظتي خاص (SPS)
•اثر شرايط غيرعادي شبكه قدرت بر سيستم‌هاي حفاظتي
•روش‌هاي نوين مكان‌يابي خطا در خطوط انتقال
•رله‌هاي Numeric  و نقش آن در  حفاظت سيستم انتقال
•تأثيرات ادوات FACTS در تنظيم حفاظتي شبكه
•PST و نقش آن در تنظيمات حفاظتي شبكه
•حفاظت اضافه ولتاژ شبكه قدرت
•محاسبات اتصال كوتاه و طراحي محدودكننده‌هاي جريان خطا (FCL)
•PMU  و جايابي بهينه آن در شبكه‌هاي انتقال
•اثر توليدات پراكنده بر حفاظت شبكه‌هاي برق
•روش هاي نوين مكان‌يابي خطا در شبكه‌هاي توزيع
•سيستم‌هاي زمين و سيستم‌هاي حفاظتي
•اتوماسيون شبكه‌هاي توزيع و نقش آن در اصلاح الگوي مصرف
•استفاده از Smart Grid و روش‌هاي حفاظتي آن
•ارائه روش‌هاي نوين حفاظتي در سيستم‌هاي صنعتي
•تست‌ رله‌هاي حفاظتي و طراحي دستگاه‌هاي تست
•سازگاري الكترومغناطيسي و سيستم‌هاي حفاظتي
•حفاظت سيستم‌هاي رانش ريلي برقي

نظرات