دومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست

دومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست

محورهاي علمي
بازبابي سوخت و انرژي از:
» فاضلاب
» توده زيستي
» مواد زايد جامد
» ضايعات كشاورزي
» روغن و گريس
» ضايعات پلاستيكي
» گازهاي محل دفن زباله هاي شهري
انرژي هاي تجديد پذير
» خورشيدي
» باد
» بيوماس
» ژئوترمال
» جذر و مد
كاربردهاي فناوري نانو در حوزه انرژي، سوخت و محيط زيست
بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي در

» ساختمان(سيستم هاي سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوعو…)
» صنايع(نيروگاه، پالايشگاه، پتروشيميو …)
» موتورهاي احتراق داخلي، پيل هاي سوختي و …
فناوري هاي نوين در كنترل آلودگي محيط زيست

نظرات