سمینار ارزیابی تجارب و آموزه‏های بازسازی بم

سمینار ارزیابی تجارب و آموزه‏های بازسازی بم

http://www.civilica.com/Calendar-MILLENNIUM01.html

به مناسبت ششمين سالگرد زلزله بم سمينار تخصصي ارزيابي تجارب و آموزه‏هاي بازسازي بم برگزار مي‏شود. اين سمينار توسط سازمان علمي فرهنگي يونسكو، پايگاه ميراث جهاني ارگ بم، سازمان نظام مهندسي كشور و دانشگاه تهران و با همكاري وزارت ميراث فرهنگي ايتاليا، دانشگاه مي (Mie) ژاپن، دانشگاه تكنولوژي و دانشكده معماري Dersden آلمان و Grounbol و CRATerre فرانسه،22 و 23 دي‏ماه 88 در پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
مخاطبان اصلي سمينار، متخصصين، مهندسين و دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته‏ هاي معماري، عمران، مرمت بنا و شهرسازي مي‏باشند.
سمينار از يك برنامه رسمي افتتاحيه و سه پانل تخصصي در محورهاي 1-معماري و شهرسازي، 2-حفاظت و مرمت و 3-سازه و پايداري تشكيل شده است، كه در روزهاي سمينار به صورت موازي برگزار مي‏شوند.
شركت ‏كنندگان گواهي‏نامه شركت در سمينار را با امضاي سازمان علمي فرهنگي يونسكو، دانشگاه تهران و سازمان نظام مهندسي كشور دريافت خواهند نمود و با توجه به موافقت كارگروه آموزش، پژوهش و ترويج شوراي توسعه نظام مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي، مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي (در رشته‏ هاي مهندسي عمران، معماري و شهرسازي) مي‏توانند از امتياز سمينار براي تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال به كار، بهره‏مند گردند.

نظرات