هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

هفتمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايعمحورهاي اصلي كنفرانس
برنامه‌ريزي و كنترل توليد و موجودي
بهينه سازي و برنامه‌ريزي رياضي
توالي عمليات و زمان‌بندي
جايابي / طراحي استقرار
حمل و نقل و لجستيك
داده‌كاوي و كشف دانش (اطلاعات)
روش‌هاي تصميم‌گيري
روشهاي فرا ابتكاري در مهندسي صنايع
سيستم‌هاي ساخت و توليد پيشرفته
طراحي و مديريت زنجيره تأمين
كاربردهاي مهندسي صنايع در صنعت و خدمات
مدل‌سازي و شبيه‌سازي سيستم‌ها
مدل‌هاي احتمالي / فازي
مديريت كيفيت، مهندسي كيفيت
مديريت، برنامه‌ريزي وكنترل پروژه
قابليت اطمينان و مديريت نگهداري و تعميرات
مهندسي فاكتورهاي انساني
هوش مصنوعي و سيستم‌هاي خبره

نظرات