اولین کنفرانس بین­ المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار

اولین کنفرانس بین­ المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار

درباره كنفرانس

مفهوم توسعه پايدار نخستين بار به ­واسطه خطرات و عواقب مخرب زيست­ محيطي ناشي از فعاليت­ هاي كشورهاي توسعه­ يافته در جهان مطرح شد. اما به تدريج دامنه شمول اين مفهوم  كه امروزه به عنوان يك پارادايم از آن ياد مي­‌شود به دليل پيشتازي كلان­‌شهرها در تحقق توسعه ملي و برخورداري آن­ها از زيرساخت­‌هاي مختلف تكنولوژيكي و ارتباطي، از بحث محيط زيست فراتر رفته و ابعاد گوناگوني چون پايداري­‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيز در بر گرفته است.

با توجه به ابعاد گسترده پارامترهاي تأثيرگذار در مديريت كلان شهرها، بايد اذعان كرد كه در عمل نهادهاي متعددي اعم از سياست­گذار، مجري، مشاور و غيره در به ثمر رساندن اهداف توسعه در شهرها به ايفاي نقش مي­پردازند. اين خصيصه همواره مديريت شهرها را با بحران "عدم يكپارچگي در مديريت و بروز تداخلات سياستي" روبه­رو ساخته است كه نتيجه­ اين امر چيزي جز اتلاف هر چه بيشتر منابع و ازهم گسيختگي مديريت شهرها نخواهد بود.

بنابراين يكي از اهداف مهم توسعه پايدار، تبيين و به­ كارگيري سياست­هايي همسو و فراگير در جهت دستيابي به مديريت كارا و يكپارچه در كلان­شهرهاست كه اين امر مي­تواند امكان تجربه زندگي با استانداردهاي بالاي كيفيتي را براي شهروندان فراهم كند.

در سال "اصلاح الگوي مصرف" اولين كنفرانس بين ­المللي "مديريت شهري با رويكرد توسعه پايدار" به دنبال آن است تا با گردهم­ آوردن تمامي دست اندركاران و ذينفعان فعال در حوزه مديريت كلان­شهرها، علاوه بر تبيين مفاهيم و اهداف توسعه پايدار در سطح كلان، در جهت تحقق "مدل جامع توسعه پايدار در ­شهرهاي بزرگ" با تأكيد بر نقش و جايگاه كليه ذينفعان در عرصه­ هاي عمومي، دولتي و خصوصي گام برداشته و زمينه تحقق حكمروايي شهري را فراهم نمايد. 

چشم‌­انداز كنفرانس
دستيابي به الگوي شهر پايدار و مديريت هدفمند آن با افزايش تعاملات ميان تمامي ذينفعان به منظور جلب رضايت شهروندان، چشم انداز دراز مدت اين كنفرانس را رقم زده است.

مخاطبين كنفرانس
كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امر توسعه پايدار و مديريت شهري
وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در حوزه مديريت شهري و توسعه پايدار
شهرداري­ ها و سازمان­ هاي تابعه و شوراهاي اسلامي شهر در سراسر كشور
انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه توسعه پايدار و مديريت شهري
كليه شركت­ هاي مشاور و مجري در پروژه ­هاي شهري
دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

محورهاي كنفرانس
شاخص­ هاي توسعه پايدار از منظر اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي
سياست گذاري و ايجاد زيرساخت­ هاي لازم در جهت تحقق توسعه پايدار شهري
حكمروايي شايسته شهري
مديريت يكپارچه شهري؛ الزامات و نحوه اجرايي شدن آن
الگوهاي نوين معماري و شهرسازي كلان شهرها
امكان سنجي، ايجاد و توسعه زيرساخت­ هاي حمل ونقل در راستاي ساماندهي ترافيك شهري
نگرش درآمدزايي به بافت­ هاي فرسوده شهري
برنامه­ ريزي شهري در جهت ايجاد شهر پايدار
سرمايه­ گذاري و مديريت مالي پروژه­ هاي كلان شهرها
ساز و كارهاي افزايش شفافيت و پاسخگويي نهادها
ارتقاي خدمات شهري و بكارگيري تكنولوژي­ هاي نو به منظور ايجاد شهر هوشمند
كاهش آلودگي­ هاي زيست محيطي و حفظ اكولوژي شهري
توسعه فضاي كسب و كار و مشاركت بخش خصوصي در مديريت شهري
هويت شهري، فرهنگ شهروند و صيانت از حقوق شهروندي
شيوه­ هاي جلب مشاركت شهروندان در اداره امور شهري
امنيت شهري و مديريت كاهش مخاطرات
توسعه صنعت گردشگري در جهت افزايش درآمدهاي شهري

نظرات