دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

درباره كنفرانس

تأمين مالي يكي از انواع مختلف خدماتي است كه توسط شركت‌هاي فعال در صنعت مالي و بنا به نقش آنها، ارائه مي‌گردد. تأمين مالي به معناي فراهم آوردن سرمايه (وجوه) براي يك پروژه، يك شخص، يك كسب و كار و يا هر نوع مؤسسه دولتي يا خصوصي مي‌باشد. اين دسته وجوه قابل تخصيص براي دوره‌هاي كوتاه  و يا بلند مدت مي‌باشند.

اهداف متعالي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ضرورت رشد 8 درصدي اقتصاد در برنامه چهارم توسعه، همگي سياست‌هايي است كه از مهمترين ملزومات آن حمايت از سرمايه و سرمايه‌گذاري، توسعه نظام مالي و بسترسازي لازم در اين ارتباط است.

نيازسنجي‌ها و بررسي‌هاي انجام گرفته در نظام مالي كشور مؤيد آن است كه نظام تأمين مالي جاري در كشور فاقد عناصر و امكانات لازم مبتني بر چارچوب‌ها و بسترهاي اقتصادي- فرهنگي كشور، براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار مي‌باشد. لذا هم اينك و با استفاده از تجربيات گذشته، ضرورت رويكرد كشور به توسعه نظام تأمين مالي (ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي) به صورت عام و به صورت يك سيستم يكپارچه بيش از پيش مشخص گرديده است.

مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف به منظور آشنايي با دانش روز جهاني در زمينه تأمين مالي و به دنبال برگزاري نخستين كنفرانس در ارديبهشت ماه 1388 كه با استقبال گسترده مديران و متخصصان مواجه شد، اقدام به طراحي و برنامه‌ريزي "دومين كنفرانس بين المللي توسعه نظام تأمين مالي در ايران" نموده است.

بهره گيري از تجارب مديران، كارشناسان و صاحب‌نظران داخلي و خارجي و  بررسي سياست‌هاي كلان كليه بخش‌هاي كشور در رابطه با توسعه نظام تأمين مالي و ارائه راهكارها و توصيه‌هاي سياستي مناسب از مهمترين اهداف كنفرانس است. اين برنامه كه با همكاري بانك توسعه اسلامي برگزار مي‌شود، داراي دو بخش كلي و كليدي است.

بخش اول به ايراد سخنراني، ارائه مقالات و پنل‌هاي تخصصي مديران و كارشناسان اختصاص يافته است كه در روز اول برگزار مي‌شود. كارگاه‌هاي آموزشي كه با ارائه متخصصين صاحب‌نام بين‌المللي و همكاري نهادهاي مربوطه طراحي شده  است، بخش دوم كنفرانس را تشكيل مي‌دهد كه  2 روز به طول مي‌انجامد.

موضوعات محوري
· برنامه پنجم و ملزومات پيشرفت و عدالت در نظام تأمين مالي ايران
· كاركرد ابزارها و نهادهاي نوين مالي در تأمين مالي بخش مسكن و بافت‌هاي فرسوده
· كاركرد ابزارها و نهادهاي نوين مالي در تأمين مالي صنعت گردشگري
· كاركرد ابزارها و نهادهاي نوين مالي در تأمين مالي بخش تعاون
· كاركرد ابزارها و نهادهاي نوين مالي در توسعه نظام مالي شهرداري‌ها
· كاركرد ابزارها و نهادهاي نوين مالي در تأمين مالي بخش صنعت و معدن كشور
· نقش بازار سرمايه در توسعه نظام تأمين مالي ايران
· نقش بازار پول در توسعه نظام تأمين مالي ايران
· نظام سنجش اعتبار و رتبه‌بندي اعتباري و جايگاه آن در توسعه نظام تأمين مالي
· نقش بانك‌هاي سرمايه‌گذاري در توسعه نظام تأمين‌مالي

موضوعات تخصصي
· ويژگي‌ها و مزاياي تأمين مالي اسلامي در مقايسه با تأمين مالي متعارف
· نقش نظام تأمين مالي در توسعه صادرات و تجارت بين‌الملل
· فرصت‌ها و تهديدات پيش‌روي نظام تأمين مالي در بستر جهاني شدن
· آسيب‌شناسي قوانين و مقررات حاكم بر نظام تأمين مالي در كشور
· مديريت ريسك در تأمين‌مالي پروژه‌ها
· بررسي شيوه‌ها و روش‌هاي نوين تأمين مالي پروژه‌ها
· بررسي فرآيندها و ملزومات اجرايي تأمين مالي يك پروژه
· تبديل به اوراق بهادارسازي دارايي‌ها و نقش آن در ابزارسازي مالي

نظرات