دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر

دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر

اهداف كنفرانس:
- گردآوري و ارائه آخرين يافته هاي علمي در زمينه مديريت مصرف آب در كشاورزي
- ارائه تجربيات موفق كارشناسان بخش صنعت آب كشور
- تبادل نظر و شركت در درس هاي كارشناسي محققين، كاربران، كارشناسان و دانشجويان صنعت آب كشور

محورهاي كنفرانس:
- نياز آبي گياهان
- مديريت منابع آب و خاك
- آبياري و زهكشي
- ساختمان هاي آبي
- كاربرد كامپيوتر و هوش محاسباتي در علوم آب
- مهندسي ارزش
- آبخوانداري
- مسايل آب و محيط ريست

نظرات