همایش ملی مهندسی شیمی

همایش ملی مهندسی شیمی

محورهاي همايش:

همايش ملي مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسلامشهر

  • مهندسي شيمي نفت
  • مهندسي شيمي گاز
  • مهندسي شيمي مواد
  • شيمي كاربردي
  • شيمي صنعتي
  • شيمي محيط زيست
  • مهندسي شيمي - كامپوزيت
  • مهندسي شيمي - پزشكي

نظرات