دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

محورهاي سمينار:

  • مشكلات حين ساخت و پس از ساخت ناشي از شرايط ژئوتكنيكي بستر
  • ضوابط و دستورالعمل‌هاي مطالعات ژئوتكنيكي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
  • خصوصيات فيزيكي ، مكانيكي و شيميائي مصالح بستر و منابع قرضه
  • پايداري مصالح بستر
  • روش‌هاي اصلاح و تثبيت خاكهاي مسئله‌دار
  • اقدامات ترميمي و علاج بخشي در مواجهه با شرايط نامتعارف بستر
  • كاربرد مواد ژئوسنتتيك در احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي
     

نظرات