همایش ملی نقش آموزش در چشم انداز ایران 1404

همایش ملی نقش آموزش در چشم انداز ایران 1404

اهداف كلان:
به مشاركت طلبيدن متخصصان حوزه هاي «آموزش» و نقش آفرينان عرصه تعليم و تربيت و آموزش در نقد، تحليل و تحكيم نقش آموزش و مؤلفه هاي آن در تحقق سند چشم انداز ايران 1404
ايجاد عزم و اراده ملي براي تحقق سند چشم انداز ايران 1404 از طريق ايجاد تصوير يكسان از نقش و مولفه هاي آموزش به طور عام و آموزش كاربردي به طور خاص در مقام اجرا
تقويت نقش آموزش در جهت تحقق سند چشم انداز ايران در افق 1404
ايجاد دبيرخانه و بانك اطلاعات مرتبط و دائمي بمنظور مستند سازي هاي لازم در راستاي طبقه بندي اطلاعات دريافت شده از همايش و ارجاع آن ها به مداخلي كه به آن نياز دارند و اجرايي نمودن آن پس از همايش
ايجاد پويايي خاص در زمينه اجرايي نمودن سند چشم انداز در كشور عزيزمان ايران اسلامي از طريق معرفي برترين ها و فعالان در زمينه آموزش چشم انداز ايران 1404 

محورهاي كنفرانس:
ايجاد ارتباط شبكه‌اي (Networking) بين متخصصين در زمينه آموزش و استفاده بهينه از سند چشم‌انداز ايران 1404
رصد نظام هاي آموزشي موجود و هم انديشي در خصوص انديشه ها و اقدامات اصلاحي مورد نياز با تأكيد بر منابع درون و پيرامون
ايجاد بحث‌هاي كارآمد در راستاي ارتقاء موضوع
اجرايي نمودن سند چشم‌انداز ايران 1404 و معرفي آن به افراد تاثيرگذار در آموزش به گونه‌اي كه آنان به نوبه خود بر مخاطبان مرتبط با حوزه خود تاثير خواهند گذارد
معرفي استانداردهاي آموزشي (مجازي، مكاتبه‌اي و حضوري) و بررسي نقاط قوت و ضعف هر يك از آنها
تهيه دستورالعمل‌هاي علمي و اجرايي به منظور ابلاغ به ادارات و سازمان هاي متولي امر آموزش
تعامل بين صاحبنظران

نظرات