دومین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی

دومین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی

اهداف همايش:

ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري از كاربرد فناوري نانو در كشاورزي و علوم وابسته ديگر و از جمله:
ماشين‌هاي كشاورزي
علوم آبياري
زراعت و باغباني
علوم خاك
علوم دامي
دامپزشكي
گياهپزشكي
نانوبيوتكنولوژي
اصلاح نباتات
شيلات
محيط زيست
مرتع و جنگل
صنايع چوب
گياهان دارويي
صنايع غذايي

ايجاد فضاي تعامل و هم‌انديشي علمي بين محققان رشته‌هاي مختلف نانوتكنولوژي؛
انعكاس يافته‌ها و نتايج تحقيقات انجام‌شده به بخش‌هاي اجرايي وزارت جهاد كشاورزي و بخش خصوصي؛
جلب توجه انديشمندان و سياستمداران نظام به اهميت استفاده از فناوري‌هاي نوين در حل معضلات و مشكلات بخش كشاورزي كشور.

نظرات