اولین کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها

اولین کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها

اولين كنفرانس ملي صنعتي سازي سازه ها محورهاي همايش
1 اصلاح الگوي مصرف در صنعت ساخت و ساز
2 نگاهي به صنعت پيش ساختگي و اثرات زيست محيطي آن
3 سبك سازي و پيش ساختگي
4 ارتباط انرژي و پيش ساختگي
5 صنعت پيش ساختگي از ديدگاه اقتصاد مهندسي
6 بهسازي لرزه اي با ساخت صنعتي سازه ها
7 مقايسه مهندسي صنعت پيش ساخته با ساخت درجا
8 نقش پيش ساختگي در افزايش رشد ساخت و ساز كشور
9 علل توسعه ساختمانهاي پيش ساخته در كشورهاي پيشرفته
10 اتصالات در قطعات پيش ساخته
11 مقايسه مهندسي صنعت پيش ساخته با ساخت درجا
12 جوشكاري روباتيك در صنعت ساختمانهاي فلزي پيش ساخته
13 جايگاه بتن پيش تنيده و پس تنيده در صنعت پيش ساخته14 خطاهاي نصب و اثرات آن در صنعت پيش تنيدگي
15 فرهنگ سازي در صنعت پيش ساخته
16 جايگاه صنعت پيش ساختگي در سازه هاي با درجه اهميت دو (بيمارستان ها مدارس آتش نشاني جايگاه اختصاصي نيروي انتظامي و ...)
17 جايگاه صنعت پيش ساختگي در سازه هاي بلند (برج)
18 كاربرد مواد كامپوزيتي در صنعت پيش ساخته
19 معماري و نماسازي در صنعت پيش ساخته
20 كاربرد صنعتي سازي در تاسيسات آب و فاضلاب
21 نقش صنعتي سازي در پدافند غير عامل
22 كاربرد صنعت پيش ساختگي در صنعت حمل و نقل
23 ارتباط صنعتي سازي با كارآفريني و اشتغال

نظرات