اولین همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش‌های محیطی

اولین همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش‌های محیطی

محورهاي همايش:
- فيزيولوژي عملكرد گياهان زراعي گرمسيري در شرايط تنش 
- مديريت‌هاي زراعي در شرايط تنش‌هاي محيطي 
- به نژادي و افزايش تحمل گياهان زراعي گرمسيري به تنش‌هاي محيطي
 
گياهان گرمسيري مورد نظر:
نيشكر، ذرت (علوفه‌اي و دانه‌اي)، برنج، ارزن، سورگوم، سودانگراس، آفتابگردان، پنبه، سويا و ماش

تنش‌هاي محيطي:
- تنش‌هاي رطوبتي (خشكي و ماندآبي)
- تنش‌هاي دمايي (گرما، سرمازدگي و يخ‌زدگي)
- تنش عناصر معدني (كمبود و مسموميت)
- تنش شوري

نظرات