دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

با استعانت از پروردگار بزرگ، دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران با همكاري مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر در تاريخ 28 تا 30 مرداد ماه سال 1387، در محل مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، برگزار مي گردد.

اهداف
- ايجاد فضاي تعامل و هم انديشي جهت تبادل اطلاعات علمي بين محققان رشته هاي مختلف علوم زراعت و اصلاح نباتات
- ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و فني توسط محققان عرصه هاي مرتبط با علوم زراعت و اصلاح نباتات
- انعكاس نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه هاي علوم زراعت و اصلاح نباتات به بخش اجرايي و بهره برداران كشاورزي جهت رفع موانع و مشكلات توليد محصولات زراعي

زمينه هاي تخصصي گياهان زراعي

- اكولوژي و كشاورزي پايدار
- فيزيولوژي و به زراعي
- به نژادي، ژنتيك و بيوتكنولوژي

نظرات