همایش علمی – دانشجویی فناوری اطلاعات

همایش علمی – دانشجویی فناوری اطلاعات

محورهاي ارائه مقالات:
1. آموزش الكترونيكي
2. دولت الكترونيكي
3. جرائم الكترونيكي
4. تجارت الكترونيكي
5. كارت هوشمند ملي
6. راهكارهاي مناسب براي امنيت اطلاعات و حفظ حريم خصوصي افراد
7. بهره گيري از فناوري اطلاعات در حفظ و توسعه ي فرهنگ و تمدن ايراني
8. هوش مصنوعي و محاسبات نرم

 

نظرات