نخستین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

نخستین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

محورهاي اصلي همايش: نخستين همايش بين المللي مبدلهاي گرمايي در صنايع نفت و انرژي
1 – مبدل­هاي صنعتي ويژه با كاربردهاي خاص
2 – تعمير، نگهداري، كنترل و راهبري مبدل­هاي گرمايي
3 – نوآوري و بهينه­سازي ساخت و كاربر مبدل­هاي گرمايي
4 – مبدل­هاي گرمايي، بهينه سازي مصرف سوخت و محيط زيست
5 – شناسايي و رفع مشكلات فرآيندي مبدل­هاي گرمايي در صنايع
6 – فناوري­هاي نوين افزايش انتقال حرارت و بازده مبدل­هاي گرمايي
7 – شناسايي عوامل مخرب مبل­هاي گرمايي و رفع آن­ها
(رسوب، خوردگي و ...)
8 – شناسايي و رفع مشكلات فني و اقتصادي ساخت داخل انواع
مبدل­هاي گرمايي
9 – روش­هاي انتگراسيون حرارتي و اصلاح شبكه مبدل­هاي گرمايي
(تكنولوژي پينچ)

 

نظرات