دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

محورهاي كنفرانس

1- طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر:
طراحي و توليد به كمك كامپيوتر- مهندسي معكوس- شبيه سازي- بهينه سازي – FMS – CIM – CAE – RP- RT- CAPP- CAM- CAD- DNC- CNC- IT
2- ماشينكاري سنتي و پيشرفته :
فرآيندهاي مختلف براده برداري و توليد به روشهاي سنتي و پيشرفته
3- فرآيندهاي توليد با قالب و تغيير شكل مواد :
فرآيندهاي شكل دهي مواد – قالبهاي پرس- تزريق پلاستيك ، كامپوزيت – متالورژي پودر- جوشكاري و تستهاي غير مخرب
4- اتوماسيون و رباتيك :
رباتيك – هوش مصنوعي و سامانه هاي هوشمند – مكاترونيك- مهندسي ابزار دقيق- استانداردهاي ساخت و توليد- كنترل كيفيت – مهندسي مترولوژي و اندازه گيري دقيق
5- ساخت و توليد در صنايع ملي :
صنايع نفت و گاز – صنايع معدن و راه سازي – صنايع پتروشيمي- صنايع خودرو- صنايع ريلي- صنايع هوافضا
6- نانو تكنولوژي و ميكرو :
نانو مواد – ميكرو ماشينها – نانو ساخت – EMME- MECM-MEDM-MEDG و . . .
7- اقتصاد و مديريت در مهندسي ساخت و توليد :
بهينه سازي در توليد- اقتصاد در توليد– محيط زيست و مهندسي ساخت و توليد- اقتصاد و مديريت در توليد انبوه- مديريت توسعه در مهندسي ساخت و توليد – مديريت بازاريابي در مهندسي ساخت و توليد

نظرات