اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

محورهاي كنگره:
1- هيدروپونيك و توسعه پايدار
2- مديريت توليد در كشت­هاي گلخانه­اي و هيدروپونيك
3- كارآفريني و اقتصاد گلخانه
­4- بازاريابي محصولات گلخانه اي
5- فناوري­هاي نوين در گلخانه و كشت­هاي هيدروپونيك
6- مكان­يابي، احداث و تاسيسات گلخانه
7- محور ويژه: هيدروپونيك و خشكسالي

نظرات