سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

فراخوان همايش

در راستاي توسعه دانش محور بخش كشاورزي و منابع طبيعي، دانشكده هاي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه كردستان افتخار دارد برگزاري سومين همايش يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي تحت عنوان "سومين همايش منطقه‌اي يافته‌هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي (غرب كشور) " را با همكاري تعدادي از سازمان ها و ادارات تحقيقاتي و اجرايي استان كردستان، به اطلاع پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي بخش كشاورزي و منابع طبيعي اعلام نمايد.

به همين منظور از كليه اساتيد، محققين، صاحب‌نظران و دانشجويان دعوت مي‌شود تا ضمن ثبت‌نام در اين همايش، با توجه به محورهاي پيشنهادي، حداكثر تا پايان وقت اداري 15 بهمن ماه 1387 نسبت به ارسال خلاصه مقاله و تا 25 بهمن ماه نسبت به ارسال اصل مقاله از طريق همين وب‌ سايت به دبيرخانه همايش اقدام فرمايند.

محورهاي همايش
· علوم دام و آبزيان
· علوم زراعي، باغباني و گياهپزشكي
· علوم آب و خاك
· جنگل، مرتع، آبخيزداري و بيابان
· محيط زيست و بلاياي طبيعي
· ماشين هاي كشاورزي و انرژي‌هاي نو
· جغرافياي طبيعي و هواشناسي
· اقتصاد بازاريابي و مديريت كشاورزي و منابع طبيعي
· ترويج و توسعه كشاورزي و منابع طبيعي
· بيوتكنولوژي گياهي و جانوري


اهداف همايش
از جمله مسايل عمده فرا راه توسعه ي كشورهاي در حال توسعه، عدم اجرايي شدن نتايج پژوهش در اين كشورها است. شايد دليل آن، تا حدي به مسئله باور به موثر بودن اين نتايج هم مربوط گردد و شايد هم عدم توجه بخش بهره برداري و يا بخش سياست گذاري از جمله دلايل آن محسوب گردد. به هر حال هيچ يك از اين موارد نمي تواند دليلي قاطع براي عدم شنود و يا در حد امكان، اجرايي نمودن پيشنهادات يافته ها باشد، چرا كه حداقل نتيجه ي آن مي تواند، نشان دهد كه پيشنهاد مورد نظر قابل قبول نيست. كه اين خود يك نوع يافته محسوب مي گردد و در صورتي كه يك محقق بداند نتيجه ي كار پژوهشي وي، در عمل مورد توجه است، توجه و دقت اجرايي آن بالا مي رود و در صورت عدم انجام آن، به نابودي  فعاليت در اين بخش منجر مي گردد. لذا به همين دليل و به منظور آماده سازي زمينه براي به كارگيري يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي، متوليان امر آموزش و پژوهش در دانشگاه كردستان براي سومين بار تصميم به برگزاري ارائه يافته هاي اين بخش  به منظور تحقق اهداف زير نموده اند:

·شناسايي هر چه بيشتر مسايل عمده ي فرا راه توسعه ي بخش كشاورزي و منابع طبيعي
·فراهم آوردن امكان هم انديشي بيشتر محققين و انجام فعاليت هاي مكمل پژ وهشي و جلوگيري از موازي كاري
·كاهش هزينه ي توسعه بخش كشاورزي
·شناسايي زمينه هاي پژوهشي داراي اولويت در بخش كشاورزي و منابع طبيعي
·فراهم نمودن امكان استاندارد سازي پژوهشي و ايجاد و تقويت انگيزه هاي پژوهشي
·امكان برگزاري كارگاه هاي تخصصي پژوهشي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي
·ايجاد دبيرخانه دايمي همايش و نهادينه كردن پژوهش هاي كاربردي
·ايجاد بانك اطلاعاتي پژوهشگران و فعاليت هاي پژوهشي

نظرات