سومین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

سومین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

اهداف سومين كنفرانس
ارايه جديدترين دستاوردهاي علمي پژوهشي و فناورانه در حوزه C4I
فراهم آوري فضايي جهت تبادل و تعامل صنايع، سازمان ها و محققين حوزه C4I
شناسايي نيازها و گلوگاه هاي حوزه C4I
شناسايي خبرگان و هسته هاي تحقيقاتي حوزه C4I در كشور
شناسايي شركتهاي فعال در حوزه C4I
شناسايي محصولات فناور داخلي در حوزه C4I
رويكرد كاربردي
ملي بودن
سالانه شدن
مشاركت گسترده تر بخش هاي دانشگاهي، پژوهشي و تحقيقاتي كشور
مشاركت گسترده تر دستگاه هاي حاكميتي كشور (دستگاه هاي سه قوه)
توسعه برنامه هاي كنفرانس (نشست طرح مساله, 5 نشست ويژه،مسابقه)
افزايش محورهاي علمي كنفرانس

 

محورهاي تخصصي كنفرانس
محور1- توسعه علوم و فناوري هاي C4I
مباني نظري ( بنيادي و كاربردي ) در نظام فرماندهي و كنترل
تجزيه و تحليل و مقايسه معماري هاي مختلف C4I
فناوري هاي نوين بكار رفته در سامانه هاي فرماندهي و كنترل
استانداردهاي سامانه هاي فرماندهي و كنترل
مديريت سامانه هاي فرماندهي و كنترل
تجميع زير سيستم ها در سامانه هاي فرماندهي و كنترل
آسيب پذيري در سامانه هاي فرماندهي و كنترل و چگونگي مقابله با آنها

محور2- زير ساخت هاي ارتباطي فرماندهي و كنترل
شبكه ها و سيستم هاي مخابراتي اثر بخش در فرماندهي و كنترل
امنيت زير ساخت هاي ارتباطي C4I
شبكه هاي مخابراتي مبتني بر IP در فرماندهي و كنترل با تاكيد بر شبكه هاي نسل آتي ( CNG )
شبكه هاي VPN، Adhoc، WSN
اهميت و نقش فناوري هاي فضايي با تاكيد بر مخابرات ماهواره اي در فرماندهي و كنترل

محور3- جمع آوري و تركيب داده ها Sensing & Fusion ) در سامانه هاي فرماندهي و كنترل
تركيب ( فيوژن ) داده هاي جمع آوري شده از منابع متعدد
شبكه حسگرها و رادارها
سيستم هاي ناوبري
رديابي و بازشناسي هدف

محور4- مدل سازي و شبيه سازي سامانه هاي فرماندهي و كنترل
مدل سازي سناريو ها
مدل سازي كاربرد عامل هاي هوشمند در سامانه هاي فرماندهي و كنترل
مدل سازي رابط كاربر در سامانه هاي فرماندهي و كنترل
مدل سازي و شبيه سازي مديريت بحران
بازي جنگ

محور5- فناوري اطلاعات و كاربرد آن در C4I
شبكه هاي كامپيوتري و انتقال داده
امنيت سيستم ها و شبكه هاي كامپيوتري
مديريت و پردازش اطلاعات
بانك هاي اطلاعاتي و سيستم هاي بلادرنگ
داده كاوي و مديريت دانش
سيستم هاي اطلاعات مديريت و تصميم يار
سامانه هاي چند رسانه اي

محور6- فرماندهي و كنترل در امور غير نظامي
زير ساخت هاي توسعه C4I در حوزه هاي مختلف در سطح كشور
فرماندهي و كنترل در زير ساختهاي حياتي كشور
بسترهاي لازم اعمال فرماندهي و كنترل اثر بخش در بخش هاي مختلف از جمله بانكداري، سوخت رساني، امداد و نجات و ... در سطح كشور
نقش فرماندهي و كنترل در پدافند غير عامل در سطح كشور
نقش فرماندهي و كنترل در مديريت بحران در سطح كشور
مدل هاي فرماندهي و كنترل در امور بانكداري الكترونيكي، هواپيمايي، بيمه، ريلي، پليس و غيره

 

نظرات