دهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع

دهمین همایش دانشجویی مهندسی صنایع

محورهاي تخصصي مقالات عبارتند از:

تئوري فازي
روش هاي فرا ابتكاري در بهينه سازي و مهندسي صنايع
مديريت تعميرات و نگهداري
توالي عمليات و زمان بندي توليد
سيستم هاي هوشمتد ساخت و توليد
تئوري تصميم گيري
سيستم هاي اطلاعاتي و داده كاوي
هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره
مهندسي مالي
ساير مباحث مرتبط با مهندسي صنايع
بهينه سازي و برنامه ريزي رياضي
فرآيندهاي تصادفي و تئوري صف
احتمال و آمار كاربردي
مهندسي كيفيت
مديريت زنجيره تأمين
چيدمان و طراحي كارخانه
كنترل توليد و موجودي
مديريت و كنترل پروژه
شبيه سازي
حمل و نقل لجستيك
ارگونومي و مهندسي فاكتورهاي انساني

نظرات