همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی

همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی

 

درباره همايش

همايش ملي نانو مواد و نانو تكنولوژيپيشوند نانو در اصل يك كلمه يوناني است و معادل لاتين اين كلمهDwarf مي باشد كه به معني كوتوله و قد كوتاه است. اين پيشوند در علم مقياس ها به معني يك ميلياردم است  بنابراين يك نانو متر يك ميلياردم متر خواهد بود. به بيان ساده علم نانو ، مطالعه اصول اوليه مولكول ها و ساختار هاي با ابعاد 1 تا 100 نانو متر بوده كه به اين ساختار ها ، نانو ساختار مي گويند. نانو تكنولوژي كاربرد اين ساختار ها در دستگاه هاي با اندازه نانو متري بوده كه شكل جديدي از ساخت مواد بوسيله كنترل و دستكاري واحد هاي ساختماني آنها  در مقياس نانو مي باشد. مي توان گفت نانو تكنولوژي شامل طراحي، توليد و كاربرد نانو مواد و فهم روابط و قوانين حاكم بين خواص فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و ابعاد آنهاست. بدون شك نانو تكنولوژي از جمله فناوري هاي نوين بسيار مهم است كه دولت هاي متعددي را در جهان متوجه خود ساخته بگونه اي كه بودجه هاي ويژه و قابل توجهي در زمينه تحقيقات و آموزش اين فناوري اختصاص داده اند. خوشبختانه در سال هاي اخير در كشور نيز اين توجه بوجود آمده است . در همين راستا دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي مختلف برنامه هايي را در اين زمينه معرفي كرده و در حال اجرا دارند. لذا برگزاري همايش هاي ملي در اين زمينه مي تواند بستر مناسبي براي توسعه نانو مواد و نانو تكنولوژي باشد. بهمين منظور دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد بهمراه باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي با بر گزاري همايش ملي نانو مواد و نانو تكنولوژي قصد دارد گام موثرتري در رشد و توسعه اين فناوري بر دارد.

 

محورهاي كنفرانس:

نانو مواد
نانو لوله هاي كربني
نانو ساختار ها
نانو كامپوزيت ها
نانو ذرات
نانو كاتاليست ها
نانو پوشش ها
نانو الياف و نانو سيم ها

نانو مكانيك
اندازه گيري نانو
نانو تكنولوژي و انرژي

نانو شيمي

نانو فيزيك

نظرات