سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

اهداف كنفرانس
٭ توسعه فرهنگ و دانش فني نگهداري و تعمير برمبناي وضعيت Condition Based Maintenance
٭ شناسايي روشهاي نوين پايش وضعيت Condition Monitoring (CM) و كاربرد آن در نگهداري و تعميرات
٭ معرفي روشهاي مختلف عيب‌يابي Fault Diagnosis
٭ ارتقاي دانش مراقبت وضعيت و نگهداري و تعمير پيش‌بينانه
٭ تبادل تجارب در بخشهاي صنعتي  و دانشگاهي

محورهاي كنفرانس
٭ پايش وضعيت Condition Monitoring، ماشين آلات، تجهيزات و سازه ها
٭ مزاياي اقتصادي پايش وضعيت
٭ تاثير اجراي Condition Monitoring در صرفه جوئي انرژي
٭ تكنيكهاي عيب‌يابي، بازرسي و تستهاي غير مخرب
٭ روش آناليز ارتعاشات، روغن، ترموگرافي، Acoustic Emission و جريان الكتريكي و تشخيص خوردگي
٭ نگهداري پيش بينانه Predictive Maintenance
٭ تأثير فرآيندهاي طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي در هزينه هاي نگهداري و تعميرات مبتني بر CM
٭ تاثير ‍Condition Monitoring در اجراي نگهداري مبتني بر قابليت اطمينان RCM

نظرات