اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

اهــداف
تبادل نظر بين متخصصان و توليدكنندگان
ارائه راهكارهاي توسعه كشت و صنعت گوجه فرنگي
ارائه جديدترين دستاورد هاي تحقيقاتي توليد و فرآوري گوجه فرنگي
برقراري ارتباط بين مراكز آموزشي ـ تحقيقاتي ، صنايع و شركتهاي وابسته
ارتقاء دانش فني كارشناسان و دست اندر كاران توليد و فرآوري گوجه فرنگي


محورهاي همايش
توليد و فرآوري بذر
به زراعي، به نژادي و مكانيزاسيون
صنايع تبديلي
آفات ، بيماري ها و علف هاي هرز
اقتصاد و بازاريابي
توليد محصول سالم
عملكرد بانكها و بيمه
كيفيت، استانداردها و معيارها

نظرات