دومین همایش علمی منطقه ای معماری کویر

دومین همایش علمی منطقه ای معماری کویر

اهداف همايش:
به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي كشور و قرارگيري در اقليم بياباني و نيمه بياباني و تاثير محيط بر ساختار كالبدي معماري، ويژگيهايي در شكل گيري بافتهاي مجموعه هاي زيستي و مراكز جمعيتي به چشم مي خورد كه برخورد مدبرانه و هنرمندانه مردم در نحوه شكل گيري محيطهاي زندگي، با اتكاء به تجربيات گذشته خود ذوق و سليقه هنرمندان ايران زمين باعث آفرينش آثار گرانمايه اي  گرديده   است كه بسان گوهري ارزشمند در دل كوير آرام خفته اند. لذا اين همايش به دنبال احياء و باز زنده سازي اصول و معيارهاي ارزشمند اين معماري و راهكارهاي حفظ اين ارزشها است. باشدكه در اين راه اساتيد محترم اين رشته با ارائه تجربيات گرانقدر خود ما را در راستاي اين اهداف ياري نمايند. 

محورهاي همايش:
اقليم و معماري كوير
مصالح و معماري كوير
معماري پايداركوير
جاذبه هاي گردشگري كوير
آب و معماري كوير
فرهنگ و معماري كوير
نقش سازه در معماري كوير
معماري كوير و زلزله
تاريخچه معماري كوير

نظرات