اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها

اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها

موضوعات و محورهاي ارائه مقاله:
با توجه به اينكه موضوع كنفرانس تا حدودي جديد بوده و مفهوم زيرساخت شايد گستره ي وسيعي را شامل شود ابتدا زيرساختهايي كه در اين كنفرانس مد نظر بوده و مورد توجه قرار خواهند گرفت ارائه مي شود.

زيرساختها:
پوستر اولين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت زيرساختهاشريانهاي حياتي (آب و فاضلاب، گاز، برق و ...)
سدها، تونلها، شبكه ها و خطوط انتقال و توزيع آب
راه ها و پلها (زميني، ريلي، دريايي و هوايي )
مترو و راه آهن شهري (تونلهاي شهري، ايستگاه ها، ابنيه، تاسيسات و ...)
پايانه هاي بار و مسافر، بنادر و اسكله ها، فرودگاه ها و آشيانه ها
سازه ها و ساختمانهاي حساس و حياتي (دولتي، نظامي، آموزشي، درماني، بلند مرتبه و ... )
سازه هاي دريايي و ساحلي
ابنيه ژئوتكنيكي
زيرساختهاي مخابراتي و ارتباطات ثابت و سيار
نيروگاه ها، پست ها و خطوط انتقال برق
پالايشگاه ها، خطوط انتقال و شبكه هاي نفت و گاز، مجتمع هاي پتروشيمي
صنايع و معادن مادر و پايه

موضوعات و محورهاي اصلي كنفرانس كه در خصوص زيرساختهاي فوق تعيين شده است به شرح زير مي باشند. شما مقاله دهنده ي گرامي در هنگام ارسال خلاصه مقاله ي خود بايد يكي از اين موضوعات را انتخاب نماييد.

موضوعات و محورهاي اصلي:
بهره برداري بهينه Optimal operation
قابليت اطمينان Reliability
تعمير (ترميم) و نگهداري Maintenance and Repair
بهسازي Rehabilitation
نوسازي و بازسازي Replacement
برنامه ريزي شرايط اضطراري و مديريت ريسك و بحران Critical Condition Planning & Risk Management
طراحي مبتني برعملكرد Performance based design
جمع آوري و پايش داده ها و رفتار سنجي زيرساختهاData Acquisition & Monitoring
پدافند غيرعامل Passive Defense
فناوريها و مصالح نوين در عملكرد بهينه زيرساختها
دستورالعمل ها، آيين نامه ها، قوانين و مقررات

نظرات