نخستین همایش ملی آرشیوی ایران

نخستین همایش ملی آرشیوی ایران

سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد با همكاري ساير آرشيوهاي مهم كشور همزمان با برگزاري نشست اجرايي اتحادية جنوب و غرب آسياي شوراي جهاني آرشيو (سواربيكا) در ارديبهشت 1388 در تهران، همايشي تخصصي در سطح ملي با عنوان «آرشيو براي همه» برگزار كند. هدف از برگزاري اين همايش دانش‌افزايي در حوزة آرشيوداري، همگرايي و همكاري هر چه بيشتر آرشيوها و امكان تدوين نظام ملي آرشيوي در كشور است.

محورهاي همايش عبارت است از:
1. آرشيوها، كتابخانه‌ها و موزه‌ها: وجوه اشتراك و افتراق
2. همگرايي در آرشيوهاي كشور(نوشتاري، ديداري و شنيداري): بايدها و نبايدها
3. نقش آرشيو در پژوهشها
4. لزوم تدوين نظام ملي آرشيوي در كشور
5. مديريت اسناد الكترونيك
6. آرشيوهاي انقلاب و دفاع مقدس در ايران
7. فرايندهاي آرشيو
7.1. گردآوري و ارزشيابي
7.2. پردازش و توصيف
7.3. حفظ و نگهداري
7.4. ارائه خدمات و اطلاع رساني
8. آموزش آرشيوداري
9. اهميت آرشيوهاي خصوصي (خانوادگي- مجموعه ها)

نظرات