چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست

چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست

نظر به برگزاري سه دوره همايش زمين شناسي و محيط زيست با استعانت از خداوند متعال چهارمين همايش زمين شناسي و محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلام شهر با همكاري باشگاه پژوهشگران جوان و ساير مراكز پژوهشي در راستاي ارائه دستاوردهاي علمي ـ پژوهشي در زمينه هاي مختلف زمين شناسي و محيط زيست و با هم انديشي صاحب نظران در تاريخ 22 و21/12/87 برگزار مي گردد .

 

از كليه دانش پژوهان و محققان در سراسر كشور دعوت به عمل مي آيد تا با حضور خود و ارائه مقالات به غناي علمي اين هم انديشي افزوده و ما را در برگزاري هر چه مناسب تر همايش ياري فرمايند .

 

محورهاي همايش:

- پژوهش هاي كاربردي در كليه شاخه هاي علوم زمين .

- پژوهش هاي كاربردي در محيط زيست و روش هاي ارزيابي زيست محيطي .

- دستاوردهاي علمي در معدن ، ذخائر انرژي ، نفت ، گاز و انرژي هاي نو .

 

رويكردها:

- نوآوري و توسعه كاربردي در پژوهش هاي علمي .

- راهكارهاي توسعه اقتصادي با تكيه بر علوم زمين .

- پژوهش ها و فعاليت هاي بين رشته اي دانشگاهي در مطالعات علوم زمين .

- چشم انداز فعاليت هاي مرتبط با علوم زمين و جايگاه ايران در منطقه .

 

از پژوهشگران و صاحب نظران درخواست مي گردد خلاصه مبسوط مقالات خود را حداقل در 500 و حداكثر 600 كلمه كه در برگيرنده هدف ،‌روش تحقيق ، كليات و نتيجه گيري باشد را در صفحات A4 به همراه نام و نشاني ، آدرس الكترونيكي و تلفن نويسندگان به شرح زير تنظيم و به نشاني الكترونيكي قيد شده ارسال فرمايند :

نحوه نگارش :

- عنوان مقاله با قلم 16 (Times New Roman) مشكي (Bold) و نام آدرس الكترونيكي نويسندگان با همان قلم 12 تايپ شود .

- در دو خط پايين تر از آن سمت يا آدرس نويسندگان متن خلاصه مقاله با قلم 14 (Times New Roman) تايپ شود و فاصله نوشته ها از حاشيه بالا و پايين صفحه 3 سانتي متر و از طرفين 5/2 سانتي متر مي باشد .

- واژگان كليدي حداكثر در 5 كلمه با حروف مشكي (Bold) و قلم 12 و با يك خط فاصله از متن درج شود .

- خلاصه مقالات با استفاده از نرم افزار Word XP نوشته شده و در هر دو فرمت Word و PDF ارسال شود .

- مقالاتي كه چند نويسنده دارند نام شخصي كه عهده دار مكاتبات مي شود با علامت * مشخص شده و آدرس الكترونيكي و تلفن وي نوشته شود .

 

مقالاتي كه پس از بررسي پذيرفته شوند با نظر كميته علمي به صورت سخنراني و يا پوستر ارايه خواهند شد .

از ميان مقالاتي كه براي سخنراني پذيرفته شود پس از نظر هيأت داوران در فصلنامه علمي  زمين شناسي و محيط زيست چاپ خواهد شد .

 

 

 آدرس دبيرخانه همايش :

اسلام شهر ـ ميدان نماز ـ خيابان صياد شيرازي ـ دانشگاه آزاد اسلامي ـ معاونت پژوهشي ـ دبيرخانه همايش زمين شناسي و محيط زيست

آدرس ايمل دبير علمي همايش: drebadati@iiau.ac.ir

نظرات