اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

 

محورهاي تخصصي همايش• روش هاي طراحي سيستم هاي HVAC
• انرژيهاي تجديدپذير
• تجهيزات، تعمير و نگهداري
• كنترل و اتوماسيون
• مقررات ملي ساختمان
• بهينه سازي مصرف انرژي
• فناوريهاي نوين در تهويه مطبوع
• ساير موضوعات مرتبط

 

نظرات