چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیرعامل در پایداری ملی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیرعامل در پایداری ملی

اهداف همايش :

چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران و پدافند غيرعامل در پايداري مليهدف اصلي اين همايش ارايه فرصتهايي براي يادگيري و تبادل نظر و بحث و بررسي روش هاي گذشته و موجود مديريت بحران و پدافند غير عامل در كشور و در دنيا به منظور دستيابي به موارد زير مي باشد:
·روشهـا و ديدگاهـهاي جديد در حل و برخورد با مسايل مـديريت بحران و پدافند غير عامل
·آشنايي با آخرين يافتـه هاي علمي و كارشناسي در زمينـه مـديريت بحـران و پدافند غيرعامل
·ايجاد فرصتهايي براي آشنايي و ارتباط نزديك بين كارشناسان و پژوهشگران مديريت بحران و پدافند غير عامل و همچنين سازمانهايي كه در اين زمينه ها به فعاليت مشغولند.

 

محور هاي كنفرانس :
دبير خانه كنفرانس از كليه اساتيد دانشگاهي ، نظريه پردازان ،كارشناسان ، متخصصان و دست اندركاران عرصه هاي علمي و تجـربي دعوت مي نمايد، ضمن حضور و همكاري با دبير خانه علمي كنفرانس ، ما را در ارتقاء دانش مديريت جامع بحران، پدافند غير عامل ، توسعه پايدار ، مشاركت جامعه و پايداري ملي ياري فرمايند.
مقالاتي كه براي همايش ارسال مي گردند ، مي بايستي در يكي از محور هاي زير قابل طبقه بندي باشند:
درسهايي از بحرا نهاي گذشته با هدف ارتقاءسطح پايداري ملي:
در اين محور مقالات به تشريح و تحليل بحرانهايي كه ظرف 5 سال گذشته در ايران و يا در خارج از كشورر رخ داده است پرداخته و يا درسهايي كه از بحرانهاي گذشته گرفته شده و مي توان آنها را در برنامه ريزي هاي آينده مديريت بحران و پدافند غير عامل ، توسعه پايدار و مشاركت جامعه با هدف ارتقاء سطح پايداري ملي بكار گرفت ، مي پردازند.
روندها و روشهاي جديد و در حال شكل گيري در مديريت بحران و پدافند غير عامل:
در اين محور ، مقالات به چالش ها و روند هايئ مهم در حال شكل گيري در مديريت بحران و پدافند غير عامل مانند ارزيابي و مديريت ريسك ، حفاظت و استفاده چند منظوره از زيرساختها و شريانهاي حياتي، تغييرات آب و هوايي و گرمايش زمين، تروريسم ، جنگها، بحرانهاي ويروسي و اپيد مي ها، تهديدات جديد و مانند غيره مي پردازند.
جنبه هاي انساني و اجتماعي بحران ها:
در اين محور ، مقالات به بررسي و تحليل ابعاد انساني و اجتماعي مديريت بحران و پدافند غير عامل مانند اطلاع رساني، آموزش، سياستهاي مديريت نيروي انساني و منابع، مسايل رواني و روانشناختي مديريت بحران، رفتارهاي فردي، سازماني و اجتماعي در بحرانها و مديريت بحران و پدافند غير عامل مي پردازند.
اصول، روشها ، سياستها و بر نامه هاي مديريت بحران، پدافند غير عامل و پايداري ملي :
در اين محور، مقالات به اصول و روشهاي مديريت بحران و پدافند غير عامل در زمينه هاي مختلف مديريت بحران مانند پايداري (Resiliency)، مراكز مديريت بحران، سامانه مديريت حادثه، امداد و نجات ،برنامه هاي پيشگيري، استانداردها و كدها، قوانين و مقررات برنامه ريزي مديريت بحران و پدافند غير عامل،آموزش عمومي، تمرينات و مانورها، شناسايي تهديدات و مخاطرات ، تامين نباز هاي اساسي جامعه و تداوم خدمات دستگاه ها مي پردازند.
جنبه هاي فني و تخصصي و مديريت بحران ها:
در اين محور، مقالات به بررسي و تحليل ابعاد فني روشهاي پيشگيري، آمادگي، ، مقاوم سازي، مقابله و بازسازي بحرانهاي مختلف (زلزله ، سيل ، طوفان ، خشكسالي) و طراحي و اجراء سامانه يكپارچه مديريت حادثه در كشور مي پردازند.

 

Guidelines for abstracts and papers

Papers should fit into one of the following categories

Lessons of the Past Disasters: Papers in this category discuss or analyze one of the recent disaster events (within the last 5 years) or draw on lessons learned from past events that can be applied in future planning.
Emerging Trends in Disaster Management: Papers in this category focus on emergency hazards and risks such as climate change, pandemics (Flu, SARS, …), Terrorism, Critical Infrastructure Protection, etc.
Principles, concepts, and theories of resiliency, disaster management and civil defense: Papers in this category explain, explore, and discuss principles, concepts, or theories of resiliency, disaster management and civil defense.
The Social and Human Element in Disaster Management and Civil Defense: Papers focus on emergency communications, psychological aspects of disasters, Trauma Risk Management,
Technical Issues/Threats: Papers focus on technical and technological developments and aspects of mitigation, preparedness, response and recovery phases of disaster and emergency management.
Disaster Management Principles & Practices: Community Resilience, Emergency Operations Centers, Emergency Site Management, Incident Command Systems, Hazard Identification and Risk Assessment, Emergency Management and Civil Defense Standards, Business Continuity & Disaster Recovery, HAZMAT, Media Relations, Hazard Specific Plans, Business and Organizational Business Continuity Plans, Public Education and Awareness Raising, Evacuation Planning, Exercise and Training Programs
 

نظرات