همایش ملی سی سال انقلاب اسلامی، دستاوردها، آسیبها و فرصتها

همایش ملی سی سال انقلاب اسلامی، دستاوردها، آسیبها و فرصتها

 

محورهاي ارائه مقاله:1- انقلاب اسلامي و انقلابهاي معاصر: انقلاب، نظريه‌ها و مدلها 
2- آسيب شناسي انقلاب اسلامي
3- بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و چالش‌هاي فراروي انقلاب اسلامي:
اعتقادات مردم
هنر و فرهنگ عمومي
 اقتصاد كلان و برنامه‌ها
 سياست خارجي و روابط بين الملل
 رفاه و بهداشت
توليد علم و تمدن‌سازي
قضاوت و دادگستري
4- حكمراني خوب:
      آزادي
      دمكراسي 
      مردمسالاري ديني
5- آينده پژوهي انقلاب اسلامي

 

نظرات