دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

موضوعات همايش:

سيستم هاي عامل و نرم افزارهاي پايه و متن باز
سيستمهاي اطلاعاتي و فناوري وب
پردازش موازي و سيستم هاي توزيع شده
رايانش اينترنتي، مشبك و خوشه اي
گرافيك كامپيوتري و پردازش تصوير
هوش محاسباتي و يادگيري ماشين
كاربردهاي فناوري اطلاعات
امنيت داده و رمزنگاري
معماري و الگوهاي نرم افزاري
مباحث نوين در مهندسي نرم افزار
شبكه هاي كامپيوتري
پردازش سيگنال و بينايي ماشين
معماري كاميپوتر
سخت افزارهاي شبكه هاي عصبي
پردازش گفتار
طراحي مدارهاي VLSI
ساير موارد مرتبط . . .

نظرات