همایش بین المللی زبان شناسی و مردم شناسی لارستان

همایش بین المللی زبان شناسی و مردم شناسی لارستان

اهداف همايش:
همايش بين المللي زبان شناسي و مردم شناسي لارستان با چند هدف كلي شروع به كار نمود كه از اين جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:
شناخت علمي و اصولي زبان لاري
شناخت باورها، آداب و رسوم و عقايد مردم منطقه
آشتي دادن نسل جديد با فرهنگ بومي

موضوع مقالات:
شركت كنندگان در اين همايش مي توانند در يكي از بخش هاي مردم شناسي و يا
زبان شناسي مقالات خود را ارسال نمايند.
مردم شناسي:
بوم شناسي و قوم شناسي
آيين هاي زايش و تدفين
طلسم و تعويذ
باورهاي عاميانه ( جايگاه بركه، نخل، كنار و خروس در تفكر عاميانه)
سرور ها و بازي ها
پوشش و زيورآلات
خويشاوندي و ازدواج
پديده هاي محلي، روزمره و نمادين

زبان شناسي:
آواشناسي تاريخي
ريشه شناسي تاريخي
دستگاه زبان (صرف و نحو)
واژگان
رابطه زبان و خط
اصطلاحات و مثل ها
تصحيح نسخ خطي
علاوه بر عناوين ذكر شده علاقه مندان مي توانند در ديگر موضوعات مرتبط نيز مقاله خود را ارايه نمايند.

نظرات