سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها

سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها

سومين كنفرانس ملي نظام تامين و تداركات كالا و خدمات در پروژه هامحورهاي كنفرانس به شرح زير است:
- مديريت تامين و تداركات پروژه ها
- ابزارهاي و مهارت هاي تامين و تداركات حرفه اي
- تامين و تداركات داخلي و بين المللي
- ضوابط، قوانين و مقررات نظام تامين و تداركات

 

نظرات