تجارت الکترونیک، فرصتها و چالشها

تجارت الکترونیک، فرصتها و چالشها

محورهاي ارائه مقالات:

دولت الكترونيك و ارائه خدمات
سيستم هاي اطلاعاتي و اتوماسيونها
مباني حقوقي (قانون تجارت)
مدلهاي تجارت و درآمدزائي در تجارت الكترونيك
سيستم هاي شناسائي يكپارچه كالا
نقش تجارت الكترونيك در اقتصاد منطقه
فرصتهاي تجارت الكترونيك در توسعه تجارت ايران و منطقه
بانكداري الكترونيك
ماليات و تجارت الكترونيك
امنيت در تجارت الكترونيك
تبليغات و بازاريابي در تجارت الكترونيك
خدمات پس از فروش در تجارت الكترونيك
نقش اينترنت در تجارت الكترونيك
استانداردها در طراحي سايتهاي تجارت الكترونيك

نظرات