همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیک گاو

همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیک گاو

اهداف همايش
هدف همايش ارتقا اطلاعات و تبادل تازه‌ترين دستاوردهاي تحقيقاتي علمي در ميان پژوهشگران علوم دامي و دامپزشكي است. در اين همايش يافته هاي جديد در ارتباط با تغذيه و ناهنجاريهاي متابوليك گاو مورد بحث قرار خواهند گرفت. همايش در محورهاي ذيل برگزار مي گردد

1- روشهاي مناسب تغذيه گوساله و يافته هاي نوين در اين ارتباط
۲- روشهاي مناسب تغذيه گاو شيري براي پيشگيري از بيماريهاي متابوليك و يافته هاي نوين در اين ارتباط
۳- تاثير افزودنيهاي مختلف در تغذيه گاوهاي شيري با هدف پيشگيري از بيماريهاي متابوليك
۴- تاثير گياهان مختلف در ايجاد بيماريهاي متابوليك
۵- بيماريها و اختلالات عمده متابوليك در گاوهاي شيري
۶- ارزيابي سيماي متابوليك در گاوداريهاي صنعتي

نظرات