پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

پانزدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و نخستين كنفرانس مهندسي فوتونيك (فناوري اپتيك، ليزر و اپتوالكترونيك) در نيمه اول بهمن ماه سال 1387 با هماهنگي انجمن اپتيك و فوتونيك ايران و همكاري دانشگاه اصفهان برگزار مي شود؛ در كنار برگزاري كنفرانس تعدادي كارگاه آموزشي روز هفتم بهمن ماه نيز برگزار خواهد شد. اين كنفراس محيط مناسبي براي تبادل نظر محققان، متخصصان، مهندسان و صنعتگران كشور فراهم خواهد ساخت. اميد است بتوان از اين راه با كوشش كلية اپتيك پيشگان كشور، گام هاي مثبتي را در راستاي اعتلاي برنامه هاي تحقيقاتي و صنعتي كشور در زمينة علم و صنعت اپتيك و فوتونيك برداشت.
از كليه محققان، متخصصان و صاحبنظران در زمينه هاي مربوط دعوت مي شود مقالات پژوهشي خود را كه حاوي يافته هاي نو در زمينه هاي موضوعي كنفرانس است و نيز پيشنهادهاي خود را براي بهتر برگزار كردن كنفرانس و تشكيل ميزگردهاي تخصصي به آدرس هاي مشخص شده كنفرانس ارسال كنند.

نظرات