کنگره ملی سلامت خانواده

کنگره ملی سلامت خانواده

محورهاي پذيرش مقاله:
- رشد و تكامل كودك
- مسائل رواني ، اجتماعي و اقتصادي خانواده
- حقوق، اخلاق و معنويت در خانواده
- نقش تعامل و روابط عاطفي در سلامت خانواده
- انسجام خانواده
- سزارين
- تغذيه و سلامت خانواده
 

نظرات