سمینار ادکا - ترویج علم، چشم اندازها، فرصتها، چالشها

سمینار ادکا - ترویج علم، چشم اندازها، فرصتها، چالشها

اهداف همايش

 - مطالعه و پژوهش بنيادي براي شناخت دقيق مفهوم ترويج علم
 - اطلاع رساني و شناساندن اهميت و روش ها ي ترويج علم
 - نهادينه‌كردن فعاليت‌هاي ترويج‌دهنده علم
 - بستر‌سازي براي مشكلات نهادهاي مروج علم در كشور
 - ايجاد زمينه مناسب براي همگاني‌كردن علم در جامعه
 - اشاعه تفكر علمي
 - نهادينه كردن   فعاليت هاي ترويج  دهنده ي علم
 - جلب مشاركت و هماهنگي بيشتر ميان نهادهاي مروج علم
 - پژوهش بنيادي براي مطالعه نقش ترويج علم در توسعه دانش محور
 - زمينه سازي براي تدوين سند ملي ترويج و آموزش عمومي علم كشور
 - كمك به ايجا د فضاي فكري و مهارتي مناسب براي تحقق اهداف سند چشم انداز 1404
 - جذب و هدايت منابع لازم براي ترويج علم
 - تشويق سياستگذاران  جهت  حمايت از طرح ها ي ترويج  علم


محورهاي همايش:
معاني و مفاهيم علم وترويج علم
اندازه گيري و سنجش علم
از توليد علم تا ترويج علم
كتابداران و ترويج علم
كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني و ترويج علم
مديريت دانش و ترويج علم
جامعه اطلاعاتي و ترويج علم
اينترنت و ترويج علم
فرهنگستان ها و ترويج علم
رسانه ها و ترويج علم
دانش مسلمين و ترويج علم
چشم انداز ۱۴۰۴ و ترويج علم
 

نظرات