اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

اهداف كنفرانس
مهمترين اهداف اولين كنفرانس ملي هيدروژن و پيل سوختي عبارتند از:
گردهمايي بزرگ پژوهشگران، صنعتگران و سياستگذاران پيل سوختي و هيدروژن در سطح كشور
ايجاد هم‌افزايي و هم‌راستايي فعاليت‌هاي تحقيقاتي با اهداف سند راهبرد ملي توسعه‌ي فناوري پيل سوختي كشور
شناسائي خلأهاي زنجيره ايده تا خلق ثروت در فناوري پيل سوختي
برگزاري فن‌بازار هيدروژن و پيل سوختي جهت ارائه‌ي محصولات و توانمندي‌هاي داخلي و خارجي
آشنايي با آخرين پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژي كشور و جهان در حوزه فناوري هيدروژن و پيل سوختي
ترويج تحقيقات بنيادي و كاربردي در زمينه‌ي هيدروژن و پيل سوختي
بهره‌گيري از دانش فني، تبادل اطلاعات و تجارب بين متخصصان ايراني و خارجي پيل سوختي
گسترش ارتباطات دانشگاه، صنعت و دولت
قدرداني از برترين‌هاي پيل سوختي و هيدروژن كشور


  
محورهاي تخصصي اولين كنفرانس ملي هيدروژن و پيل سوختي عبارتند از:
طراحي و ساخت اجزاء (غشاء، الكترود، ...) پيل‌هاي سوختي
طراحي و ساخت مجموعه پيل‌هاي سوختي
طراحي و ساخت سيستم پيل‌هاي سوختي
مدلسازي و شبيه‌سازي اجزاء، مجموعه و سيستم پيل‌هاي سوختي
كاربرد پيل‌هاي سوختي در زمينه‌هاي صنعتي، تجاري، خانگي، حمل ونقل، نظامي، واحدهاي قدرت جانبي و قابل ‌حمل
تحقيق و توسعه در زمينه توليد، خالص‌سازي و ذخيره‌سازي هيدروژن
توسعه و تكميل نظام ملي نوآوري پيل سوختي در كشور
راهبردهاي توسعه‌ي فناوري هيدروژن و پيل سوختي در كشور و جهان
موانع و چالش‌هاي پيش‌روي توسعه‌ي فناوري پيل سوختي در كشور و جهان
استراتژي مدل توسعه‌ي فناوري پيل سوختي در كشورهاي جهان
جايگاه و اهميت فناوري هيدروژن و پيل سوختي
راه‌كارهاي تجاري‌سازي فناوري هيدروژن و پيل سوختي
نقش دولت، دانشگاه و صنعت در توسعه‌ي فناوري هيدروژن و پيل سوختي دركشور

نظرات